دادخواست اثبات مالکیت ملک

اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد، به صورت طبیعی سند رسمی نیز ندارد. حال اگر در مورد مالکیت این گونه املاک اختلاف ایجاد شود و شخصی که به هر نحو آن ملک را تملک کرده، بخواهد مالکیت خود را اثبات کند، لازم است دعوای خود را با خواسته اثبات مالکیت در دادگاه مطرح کند. دادگاه با توجه به دلایل و مستندات خواهان مانند تصرف ملک، مبایعه نامه عادی، شهود و … در صورتی که مالکیت خواهان را احراز کند، حکم به اثبات مالکیت وی صادر می کند و همین حکم سند رسمی در دست خواهان خواهد بود.

خواهان و خوانده

در این دعوا، خواهان کسی است که به نحوی ادعای مالکیت ملک را دارد و خوانده کسی است که ملک ثبت نشده را به خواهان تملیک کرده است و همچنین ایادی قبلی وی در صورت وجود.

صلاحیت

دادخواست اثبات مالکیت ملک با توجه به قاعده کلی مربوط به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاه محل وقوع ملک مورد رسیدگی قرار می گیرد.

نحوه اجرای رای

حکمی که دادگاه به نفع خواهان صادر می کند حکمی اعلامی است و دیگر اجراییه ای صادر نمی شود، چرا که با صدور این حکم قرار نیست خوانده کاری انجام دهد یا مالی پرداخت کند. پس از قطعیت حکم، محکوم‌له به عنوان مالک رسمی ملک می تواند از مزایای رای استفاده کند.

دادخواست اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده

این دادخواست نسبت به املاکی که سابقه ثبتی دارند، قابل استماع نیست، چرا که طرح چنین دعوایی بر خلاف قانون ثبت بوده و با توجه به وجود سند رسمی در خصوص آن، در صورت پذیرش منجر به صدور اسناد رسمی متعارض خواهد شد و لذا محاکم در این خصوص قرار عدم استماع دعوا صادر می کنند، چون دعوا به شکل قانون طرح نشده است. مطابق با ماده ۲۲ قانون ثبت، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک به نام او منتقل شده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا ملک از مالک رسمی ارثا به تو رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.

در چنین مواردی خواهان به جای دادخواست اثبات مالکیت باید از دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی استفاده کند.

طرح دعوای اثبات مالکیت و خلع ید به صورت همزمان

اگر ملک ثبت نشده در تصرف شخص دیگری باشد، مدعی مالکیت می تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را به صورت همزمان مطرح کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *