سابقه محکومیت کیفری یا سوء پیشینه

برداشتی که عامه مردم از سوء پیشینه کیفری یا سوء سابقه دارند، با مفهوم قانونی آن متفاوت است. مطابق با تبصره ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، محکومیت مؤثر کیفری محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده ۲۵ این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

مجازات های تبعی محرومیت هایی است که به دنبال اجرای حکم شامل محکوم خواهد شد. این نوع از مجازات بر خلاف مجازات اصلی جرم و مجازات تکمیلی در دادنامه ذکر نمی شود، بلکه به حکم قانون بر محکوم تحمیل خواهد شد. مطابق با ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

الف) در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد به مدت هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب) در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتى كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنى عليه باشد، نفى بلد و حبس تا درجه چهار به مدت سه سال

پ- در محكوميت به شلاق حدى، قصاص عضو در صورتى كه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنىٌ عليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج‏ به مدت دو سال

در این خصوص توجه به نکات زیر لازم است:

  1. ارتکاب جرم فقط در موارد سه گانه فوق آثار تبعی دارد؛ یعنی محکومیت هایی که در این سه بند ذکر نشده است، دارای آثار تبعی نبوده و در مورد آنها مراتب به مراجع استعلام منعکس نخواهد شد.
  2. در جرایم قابل گذشت در صورتی که شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت کند، اثر تبعی آن نیز از بین خواهد رفت.
  3. در موارد عفو و آزادی مشروط پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط، اثر تبعی رفع خواهد شد.
  4. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.
  5. محومیت به جرایم غیر عمدی هیچ گاه آثار تبعی نداشته و در پاسخ استعلامات ذکر نخواهد شد.
  6. محکومیت به جزای نقدی و شلاق تعزیری و انفصال از خدمت در هیچ صورت دارای آثار تبعی نیست.
  7. محکومیت به حبس درجه شش تا هشت (حبس تا دو سال) اثر تبعی ندارد.
  8. محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان در هر صورت فاقد اثر تبعی است.
  9. معیار داشتن یا نداشتن اثر تبعی، میزان مجازات مندرج در دادنامه است، نه مجازات قانونی بزه ارتکابی.
  10. صرفا محکومیت قطعی کیفری موجب اثر تبعی است. تا قبل از صدور حکم قطعی ولو متهم بازداشت شود، سوء پیشینه محسوب نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *