مشاور حقوقی آنلاین

مشاور حقوقی آنلاین – قبل از حضور در مراجع قضایی و پلیس و طرح دعوا یا ارئه اظهار نامه حتما با یک مشاور حقوقی مشورت کنید. چرا که شما باید مراقبت اظهارت خود باشید و بدانید که امضاء یک سند حقوقی یا مالی بدون توجه به الزامات حقوقی متبط می تواند برای شما مسئولیت ایجاد کند و یا نتوانید از حق خود دفاع کنید.

مشاور حقوقی آنلاین

مشاور حقوقی با تسلط کاملی که به قوانین و اصول حقوقی دارد، کلیه امور حقوقی سازمان یا شرکت ازجمله تهیه و تنظیم آیین نامه‏‌ها و دستورالعمل ها، انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی، رسیدگی و پیگیری پرونده‏‌‌های حقوقی و دعاوی اداری و استخدامی، شرکت در جلسات دادرسی و دفاع از حق سازمان، ارایه مشاوره حقوقی به کارکنان در صورت لزوم، انجام امور حقوقی مربوط به مناقصه، مزایده و … را برعهده دارد.
وظایف مشاور حقوقی تهیه متن قراردادهای شرکت یا سازمان و نظارت بر روند عقد آنها ارایه اطلاعات لازم و انجام امور حقوقی مربوط به انواع مناقصه ها، مزایده‏‌ها و … ارایه مشاوره‏‌‌های حقوقی به مدیران و کارکنان جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات لازم برای تهیه قوانین، اساسنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل‏‌ها و …
مشاور حقوقی آنلاین وکیل تو می تواند انجام کلیه کارهای مربوط به ثبت، تغییرات در ساختار، انحلال شرکت‏‌ها و …( عمدتا در شرکت‏‌‌های خصوصی) جمع آوری اطلاعات لازم و استفاده از آنها برای دفاع از سازمان یا شرکت مربوطه در محاکم قضایی رسیدگی به شکایات و دعاوی حقوقی و اداری مهارت و دانش مورد نیاز شغل مشاور حقوقی آشنایی و تسلط کامل در قوانین و امور حقوقی توانایی تصمیم گیری سریع و درست توان تجزیه و تحلیل مناسب داشتن صداقت و امانت داری رعایت عدل و انصاف( به خصوص در دعاوی بین مدیران و کارکنان) توان برقراری ارتباط مناسب و توجه به جزییات مهارت خوب در سخنوری و نوشتن و توانایی متقاعد کردن دیگران آشنایی نسبی با سایر مسایل سازمانی ازجمله امور استخدامی، مالی ، جرایم اینترنتی و …
تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل مشاور حقوقی کارشناس یا مشاور حقوقی معمولا وکلایی هستند که به صورت تخصصی به شرکت‏‌ها و سازمان‏‌ها مشاوره حقوقی می‌دهند.
مشاوره حقوقی در موارد زیر توسط وکیل دادگستری و مشاور حقوقی ارایه می‌گردد :
مشاوره حقوقی به منظور جلوگیری از وقوع مشکلات حقوقی : در این خصوص اشخاص با مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری، راجع به مسایل مورد نظر خود مشاروه حقوقی می‌نمایند به عنوان مثال در خصوص معاملات، مشارکت، ازدواج و سایر موضوعات و مسایل حقوقی و یا کیفری دیگر، که هدف از این مشاوره حقوقی جلوگیری از وقوع مشکلات در آینده و آگاهی از جایگاه و موقعیت حقوقی خود نسبت به طرف مقابل می‌باشد و با مشاوره حقوقی علاج واقعه را قبل از وقوع می‌نمایند.
مشاوره حقوقی به جهت سیوال حقوقی و یا اطلاع از موضوعات حقوقی : نظر به اینکه مسایل و موضوعات حقوقی دارای تنوع و پیچیدگی‏‌‌های خاص خود هستند لذا چنانچه شخصی بخواهد از موضوع حقوقی و یا کیفری خاصی اطلاع حاصل نماید و یا سیوال حقوقی، کیفری و خانواده داشته باشد می‌تواند با وکیل دادگستری، مشاوره حقوقی داشته باشد .

مشاور حقوقی آنلاین – مشاور حقوقی آنلاین – مشاور حقوقی آنلاین – مشاور حقوقی آنلاین