وبلاگ

 • تامین خواسته (۱)

  از زمان اقامه دعوا توسط خواهان تا زمان صدور حکم لازم الاجرا معمولا مدتی طولانی سپری می شود که ممکن است موجب شود خوانده دعوا نسبت به جابه جایی اموال خود یا انتقال آن اقدام کرده و اجرای حکمی را که خواهان با صرف وقت و هزینه فراوان به دست آورده، با دشواری رو به رو یا حتی غیر ممکن کند یکی از نهادهایی که قانون گذار به منظور حفظ حقوق... بیشتر...
 • اصل قابل استناد نبودن ایرادات در اسناد تجاری

  یکی از اصول حاکم در خصوص اسناد تجاری (برات، سفته و چک) این است که متعهد یا امضا کننده اسناد تجاری نمی تواند در برابر دارنده سند، ایراد یا دفاعی را مطرح کند که ناظر به روابط او و دارندگان پیشین سند باشد به عنوان مثال ، اگر شخص «الف» سفته ای در وجه «ب» صادر کرده باشد و سند مزبور با پشت نویسی به «ج» منتقل شده باشد، «الف» نمی تواند... بیشتر...
 • مزایا و ویژگی های چک های صیاد

  قانون اصلاح قانون صدور چک در تاریخ 13 آبان 1397 به تصویب مجلس و در تاریخ 23 آبان به تایید شورای نگهبان رسید مطابق با ماده 5 این قانون، بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی و نبود ممنوعیت... بیشتر...
 • دعوای خلع ید

  چنانچه ملکی (زمین، خانه، آپارتمان یا مغازه) دارای سند رسمی مالکیت باشد،&nb p; اما به صورت غیر قانونی در تصرف شخص دیگری باشد، کسی که سند مالکیت به نام اوست، می تواند برای تخلیه ملک دعوای خلع ید را مطرح کند در صورتی که ملک مشاع باشد و ملک در تصرف برخی از شرکا باشد، سایر شرکا می توانند برای تخلیه ملک دادخواست خلع ید تقدیم کنند دادخواست... بیشتر...
 • سابقه محکومیت کیفری یا سوء پیشینه

  برداشتی که عامه مردم از سوء پیشینه کیفری یا سوء سابقه دارند، با مفهوم قانونی آن متفاوت است مطابق با تبصره ماده 40 قانون مجازات اسلامی، محکومیت مؤثر کیفری محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده 25 این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند مجازات های تبعی محرومیت هایی است که به دنبال اجرای حکم شامل محکوم خواهد شد این... بیشتر...
 • حق الوکاله

  میزان حق الوکاله را توافق میان وکیل و موکل تعیین می‌کند و این توافق از نظر قانون معتبر و لازم الاجراست مطابق با ماده 15 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، میزان حق الوکاله در صورتی که قبلا بین طرفین توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری (در حال حاضر رییس قوه قضاییه) تعیین خواهد شد و در... بیشتر...
 • وکالت در محاکم

  اصل اولی این است که اگر کسی بخواهد وکالت در مراجع قضایی را بر عهده بگیرد، لازم است پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاورین قوه قضاییه داشته باشد با این وجود، استثنائاتی نیز بر این وصل وجود دارد؛ از جمله وکالت اتفاقی که به موجب ماده 2 قانون وکالت در دعاوی مربوط به خویشاوندان (اقربای سببی یا نسبی تا درجه 2 از طبقه 3)... بیشتر...
 • اعسار از هزینه دادرسی

  طرح دادخواست در مراجع قضایی (اعم از دادگاه، شورای حل اختلاف و) مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است در غیر این صورت، دادخواست ناقص بوده و در صورت عدم رفع آن، دادخواست رد خواهد شد مگر این که خواهان هنگام طرح دادخواست خود علاوه بر خواسته اصلی، در ستون خواسته اعسار از هزینه دادرسی را نیز مطرح کند یا به موجب دادخواست جداگانه&nb p; در این صورت... بیشتر...
 • دادخواست اثبات مالکیت ملک

  اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد، به صورت طبیعی سند رسمی نیز ندارد حال اگر در مورد مالکیت این گونه املاک اختلاف ایجاد شود و شخصی که به هر نحو آن ملک را تملک کرده، بخواهد مالکیت خود را اثبات کند، لازم است دعوای خود را با خواسته اثبات مالکیت در دادگاه مطرح کند دادگاه با توجه به دلایل و مستندات خواهان... بیشتر...
 • ورشکستگی، افلاس و اعسار

  ورشکستگی در زبان فارسی به معنای از دست دادن سرمایه و ورشکسته کسی است که سرمایه و مال خود را از دست داده و به لحاظ مالی ناتوان شده است در اصطلاح حقوقی، ورشکستگی وضعیت تاجر یا شرکت تجاری است که توانایی پرداخت دیون خود را از دست می دهد در خصوص ناتوانی مالی و عجز از پرداخت، در حقوق ایران، دو تاسیس اعسار و افلاس قابل مقایسه با... بیشتر...
 • مستثنیات دین

  چنانچه در خصوص شخصی، حکم به استرداد یا پرداخت مالی در حق دیگری شده باشد و از ادای آن امتناع نماید، محکوم‌له مجاز خواهد بود وفق مقررات، اموال وی را به دایره اجرا معرفی نماید مرجع مذکور چنانچه محکوم‌به عین معین نباشد، با توقیف و فروش آن اموال، از حاصل فروش اموال توقیف شده، طلب محکوم‌له را &nb p;پرداخت می نماید لیکن برخی از اموال... بیشتر...
 • وصف تجریدی اسناد تجاری

  سند تجاری معمولا وسیله پرداخت دین یا تعهدی است که از یک معامله و رابطه قراردادی به وجود آمده است این معامله یا قرارداد را قرارداد پایه یا اصلی و دین یا تعهد ناشی از آن را دین یا تعهد منشا صدور سند تجاری می نامند، زیرا سند تجاری به عنوان وسیله و ابزار پرداخت آن دین یا تعهد صادر شده است گاهی نیز دین یا تعهد منشأ صدور سند تجاری، سبب... بیشتر...