دسته بالای فوتر

 • مشاور حقوقی آنلاینچهارشنبه ۲۶, اردیبهشت ۱۳۹۷

  مشاور حقوقی آنلاین - قبل از حضور در مراجع قضایی و پلیس و طرح دعوا یا ارئه اظهار نامه حتما با یک مشاور حقوقی مشورت کنید چرا که شما باید مراقبت اظهارت خود باشید و بدانید که امضاء یک سند حقوقی یا مالی بدون توجه به الزامات حقوقی متبط می تواند برای شما مسئولیت ایجاد کند و یا نتوانید از حق خود دفاع کنید مشاور حقوقی با تسلط کاملی که به...
 • تنظیم قراردادچهارشنبه ۲۶, اردیبهشت ۱۳۹۷

  تنظیم یک قرارداد حقوقی در حوزه های تخصصی نیاز به شناخت ابعاد حقوقی آن دارد وکیل تو به صورت آنلاین این خدمت را در اختیار شما قرار می دهد قبل از امضاء قرارداد یک نسخه از آن را برای ما بفرستید تا مطمئن شوید که حقوق شما در قرارداد رعایت شده و شما می توانید با استناد به این قرارداد با خیال راخت به فعالیت بپردازید قرارداد یا عقد طبق...
 • تنظیم شکوائیهچهارشنبه ۲۶, اردیبهشت ۱۳۹۷

  طرح دقیق دعوا در مراجع قضایی مهمترین گام برای رسیدن به حقوق شماست وکیل تو به شما کمک می کند با طرح دقیق دعوا در مراجع قضایی و پیگیری دقیق آن شما بتوانید حقوق خود را استیفا نمایید تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروب الكلی یا...
 • تنظیم اظهارنامهچهارشنبه ۲۶, اردیبهشت ۱۳۹۷

  تنظیم اظهارنامه اولین قدم برای گرفتن حق از طریق حقوقی است وکیل تو به شما کمک می کند که به صورت آنلاین این اظهارنامه را مطابق قوانین جاری کشور تنظیم کنید و حقوق را استیفا نمایید از جمله اسناد قضایی که افراد در مسایل حقوقی خود به نحوی یا آن برخورد می نمایند اظهارنامه می باشد فردی که در امری خود را صاحب حق می داند حتما لازم نیست...