قانون جدید صدور چک

  • مزایا و ویژگی های چک های صیادسه شنبه ۰۳, اردیبهشت ۱۳۹۸

    قانون اصلاح قانون صدور چک در تاریخ 13 آبان 1397 به تصویب مجلس و در تاریخ 23 آبان به تایید شورای نگهبان رسید مطابق با ماده 5 این قانون، بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی و نبود ممنوعیت...